Funt szterling

Szterlinga wprowadził do obiegu angielski król Henryk II w 1158 r. Wymieniano go na srebro. W 1816 r. zaczęto wymieniać go na złoto i stan ten trwał do 1914 r. W 1926 r. wrócono do wymieniania na złoto. System ten porzucono we wrześniu 1931 r. w czasie wielkiego kryzysu.

Po wycofaniu się z systemu waluty złotej funt został zdewaluowany o 20%. Funt w 1946 był całkowicie wymienialny i dzięki temu USA udzieliło Wielkiej Brytanii dużej pożyczki. W 1949 r. po nieudanej próbie ustabilizowania kursu waluty nastąpiła 30% dewaluacja.  W latach 60 znów obniżyła się wartość funta, co pociągnęło za sobą restrykcje dewizowe. Rok 1979 to kolejny kryzys i konieczność pożyczki z MFW. Najniższy kurs funta w historii miał miejsce w lutym 1985 r., kiedy 1 funt kosztował tylko 1,05 dolara. W 1988 r. związano funta z niemiecką marką. 2 lata później został włączony do ERM, który opuścił w 1992, po tzw. Czarnej Środzie.  Wielka Brytania pozostaje poza strefą euro i funt nie został wprowadzony do systemu EMR II.

Wygląd funta brytyjskiego.

Obecnie występują banknoty o 4 nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów. Na głównej stronie wszystkich banknotów widoczny jest portret Królowej Elżbiety II. Banknoty różnią się wielkością, kolorami i postaciami na rewersie: 5£ jest turkusowe z Elizabeth Fry na rewersie, 10£ jest pomarańczowe z Karolem Darwinem na rewersie, 20£ jest fioletowe z Edwardem Elgarem do 30.06.2010; obecnie z Adamem Smithem na rewersie, a 50£ jest czerwone z Johnem Houlbonem na rewersie.
1 funt dzieli się na 100 pensów.

Oprócz tego w obiegu są monety o wartości 1, 2, 5, 10, 20 i 50 pensów. Są również monety 1£ i 2£. Monety brytyjskie najczęściej powstają ze stopu miedzi z niklem. Na awersie, tak samo jak w przypadku banknotów, umieszczono portret królowej.

Ciekawostki o funtach.

Funt jest najstarszą walutą na świecie, która jest w dalszym ciągu używana.
Symbol £ jest używany do określania funta od początku jego istnienia. Jest to oryginalne zapisanie litery „L”, który oznacza skrót łacińskiego wyrazu „librae”. Libra to łacińska jednostka miary, określająca, ile jest kruszcu w danej monecie.

Zobacz także:

Kurs funta – śledzą głównie emigranci w UK

Kurs Funta w kantorach (online i tradycyjnych) oraz bankach